• TITAN WEALTH INVESTMENT Review – Unlocking a Robust And Fruitful Trading Experience

 • The Hidden Costs of Vacancy Offers: An In-Depth Analysis

 • Honeymoon Bliss in Kenya's Maasai Mara

 • Community engagement in plastic collection: mobilizing for change

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Saturday, 01 June 2024 18:52

Wykorzystanie mediów społecznościowych do zmniejszenia samobójstw

Rate this item
(0 votes)
Media społecznościowe ratują życie Media społecznościowe ratują życie fot: unsplash

Program z siedzibą w Oregonie, który monitoruje korzystanie z mediów społecznościowych, może pomóc w zapobieganiu ponad 150 próbom samobójczym młodzieży w ciągu pięciu lat jego działania, wynika z nowego badania opublikowanego online w czasopiśmie Psychiatric Services.

 • Jakie są cele programu Safe Social Spaces?
 • W jaki sposób media społecznościowe są wykorzystywane do wykrywania i interwencji w przypadkach kryzysowych?
 • Jakie wyniki przyniosło badanie przeprowadzone przez Lines for Life i OHSU?
 • Dlaczego zaangażowanie społeczności jest kluczowe w interwencjach kryzysowych?
 • Jakie są przyszłe kierunki rozwoju programu Safe Social Spaces?

Współpraca Lines for Life i Oregon Health & Science University

Pracownicy Lines for Life (1), organizacji non-profit świadczącej wsparcie w sytuacjach kryzysowych związanych ze zdrowiem psychicznym, oraz badacze z Oregon Health & Science University (OHSU) ściśle dokumentowali interwencje programu Safe Social Spaces, uruchomionego w 2019 roku przez Lines for Life. Badanie pokazuje, jak ważne jest dotarcie do ludzi tam, gdzie się znajdują.

"Zaangażowanie społeczności jest kluczowe, systemy opieki zdrowotnej często czekają, aż pacjenci przyjdą do kliniki lub szpitala, ale jeśli po prostu czekasz na pacjentów, wiele osób w potrzebie zostanie pominiętych." - Alan Teo, M.D., M.S., profesor psychiatrii w OHSU School of Medicine

Wykorzystanie mediów społecznościowych w interwencjach kryzysowych

Choć media społecznościowe często są postrzegane jako czynnik napędzający kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi, nowe badanie sugeruje, że mogą one być również unikalnym narzędziem do wykrywania niepokojących wiadomości przez osoby uważnie je monitorujące.

W ramach programu Safe Social Spaces, przeszkolony personel skontaktował się z ponad 3,000 młodych ludzi, którzy otwarcie dzielili się swoimi problemami emocjonalnymi w mediach społecznościowych. Program szacuje, że dzięki wspierającemu dialogowi udało się zapobiec 163 przypadkom samookaleczeń, w tym próbom samobójczym.

Ironia w używaniu mediów społecznościowych

Teo zauważa ironię w używaniu mediów społecznościowych do osiągnięcia pozytywnych rezultatów w zakresie zdrowia psychicznego.

"Doświadczenia w mediach społecznościowych mogą być stresujące, ale podoba mi się w tym programie to, że pokazuje, jak można wykorzystać fora online w dobrym celu, oczywiście nie można po prostu stwierdzić, że media społecznościowe są złe lub że czas spędzony przed ekranem jest całkowicie negatywny. Wiemy, że młodzież spędza tam czas i, jak w przypadku wszystkich technologii, ważne jest, jak się z nich korzysta." - prof. Alan Teo

Program interwencji kryzysowej Safe Social Spaces pokazuje, jak można efektywnie wykorzystać media społecznościowe do wspierania młodych ludzi w kryzysie. Współpraca między Lines for Life a Oregon Health & Science University stanowi przykład, jak zaangażowanie społeczności i nowoczesne technologie mogą przyczynić się do ratowania życia i poprawy zdrowia psychicznego.

Przypisy:

(1) Lines for Life to organizacja non-profit z siedzibą w Oregonie, która specjalizuje się w zapewnianiu wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz interwencjach prewencyjnych dotyczących zdrowia psychicznego i uzależnień. Misją tej organizacji jest zapobieganie samobójstwom oraz promowanie poprawy zdrowia psychicznego poprzez edukację, wsparcie i interwencję kryzysową.

Główne działania Lines for Life:

 

 • Telefon zaufania do zapobiegania samobójstwom: Lines for Life prowadzi kilka linii pomocy, które są dostępne 24/7 dla osób w kryzysie, w tym ogólną linię prewencji samobójstw, linię dla młodzieży, linię dla weteranów oraz linię dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 • Edukacja i szkolenia: Organizacja oferuje szkolenia dla profesjonalistów, szkół, instytucji i ogółu społeczeństwa na temat zapobiegania samobójstwom, radzenia sobie z uzależnieniami i poprawy zdrowia psychicznego.
 • Advocacy i współpraca społeczna: Lines for Life współpracuje z lokalnymi, stanowymi i federalnymi agencjami rządowymi oraz innymi organizacjami non-profit, aby poprawić politykę zdrowotną i zwiększyć dostęp do usług zdrowia psychicznego.
 • Programy i kampanie społeczne: Organizacja prowadzi kampanie mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów zdrowia psychicznego i dostępnych zasobów wsparcia, a także promuje zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem i kryzysami.

Lines for Life odgrywa kluczową rolę w regionie Pacyfiku, gdzie działa, oferując niezbędne zasoby i wsparcie dla osób dotkniętych problemami zdrowia psychicznego i uzależnień, pracując jednocześnie na rzecz zmniejszenia stigmatyzacji tych problemów w społeczeństwie.

Źródło: MedicalXpress • TITAN WEALTH INVESTMENT Review – Unlocking a Robust And Fruitful Trading Experience
  TITAN WEALTH INVESTMENT Review – Unlocking a Robust And Fruitful Trading Experience

  To navigate the world of cryptocurrency trading successfully, you must select a reputable and trustworthy online brokerage firm. This is one of the most important steps in your investing journey, and it means you have to carefully research every broker available. It also implies that you should carefully consider each of their services to determine which one best suits your financial objectives.

 • The Hidden Costs of Vacancy Offers: An In-Depth Analysis
  The Hidden Costs of Vacancy Offers: An In-Depth Analysis

  The allure of vacancy offers

  Vacancy offers often present themselves as the golden tickets to a new, fulfilling career. In the current job market, which is increasingly characterized by a high degree of competition and a relentless pace of change, these offers can seem like lifelines. They promise new opportunities, better salaries, and the chance to advance in one's career. However, beneath the glossy surface of these vacancy offers lies a complex web of challenges and potential pitfalls that job seekers must navigate carefully.

 • Honeymoon Bliss in Kenya's Maasai Mara
  Honeymoon Bliss in Kenya's Maasai Mara

  For couples embarking on the journey of a lifetime, Kenya's Maasai Mara offers a mesmerizing backdrop for honeymoon bliss.

 • Community engagement in plastic collection: mobilizing for change
  Community engagement in plastic collection: mobilizing for change

  The plastic predicament

  Plastic pollution has become one of the most pressing environmental challenges of our time. With millions of tons of plastic waste entering our oceans and landfills every year, the need for action is urgent. Despite efforts from governments and environmental organizations, the scale of the problem continues to escalate.

  However, amidst this crisis, there is hope. Communities around the world are coming together to tackle plastic pollution head-on through innovative approaches to collection and recycling.

 • NFTs: The digital revolution in art and ownership
  NFTs: The digital revolution in art and ownership

  Non-fungible tokens (NFTs) have become a cultural and economic phenomenon, reshaping how we perceive and value digital ownership. By leveraging blockchain technology, NFTs certify the authenticity and uniqueness of digital assets, ranging from digital art and music to collectibles and even virtual real estate. This article explores what NFTs are, their implications, and the controversies surrounding them.

 • The LEI code - The key to safer banking and investments
  The LEI code - The key to safer banking and investments

  Interested in learning more about how to secure your banking transactions and investments? Then an LEI code is what you need. In this article, we will explore what an LEI is and how it can help create more transparency and security in the financial world. So read on and discover how the LEI code can be crucial to your company's success in financial transactions and securities.